Η Πολιτική Συνοχής είναι η κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, η οποία στοχεύει σε όλες τις περιφέρειες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξει:

Στόχοι της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027

Smarter Europe
Greener, carbon free Europe
Connected Europe
Social Europe
Europe closer to citizens
Ο προϋπολογισμός της Πολιτικής Συνοχής αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ! Με άλλα λόγια, 391 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για τη διασφάλιση της ανάπτυξης των περιφερειών της ΕΕ, μέσω των ακόλουθων ταμείων της Πολιτικής Συνοχής:

Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την Πολιτική Συνοχής:

Παραδείγματα συγχρηματοδοτούμενων έργων

Η Πολιτική Συνοχής συγχρηματοδότησε εκατοντάδες έργα σε ολόκληρη την ΕΕ, πετυχαίνοντας υψηλό αντίκτυπο γύρω από όλες τις προτεραιότητές της. Εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί, χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί, εκατοντάδες έργα υποδομής έχουν υλοποιηθεί και μισό δισεκατομμύριο πολίτες της ΕΕ έχουν υποστηριχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Γνωρίζατε ότι υπάρχουν δεκάδες τέτοια έργα στην περιοχή σας; Μπορείτε να δείτε παρακάτω

Έργα στην Κύπρο

University of Cyprus’ new library (Learning Resource Centre – Library ‘Stelios Ioannou’)

Theme: Research, education, technological development & innovation

Engino: Cyprus start-up advocates invention through play

Theme: Support to businesses, innovation

Eleftheria Square makeover in Nicosia city centre

Theme: Public spaces, Infrastructure, Urban Development

Projects in France (Île-de-France région)

Support and coaching of innovative companies with high technological potential (AGORANOV - Science & Tech Incubator based in Paris)

Theme: Support to businesses, Innovation, Digital Transformation

Entrepreneur #LEADER program of the Île-de-France Region in support of entrepreneurship - aims to provide comprehensive understanding and in-depth training on the legal, commercial, financial, and management aspects inherent in any entrepreneurial project

Theme: Support to businesses, Innovation

Creation of the Digital House – Digital Hub promoting the development of digital enterprises and the digitization of traditional businesses by offering incubation services, support, and hosting facilities

Theme: Support to businesses, Innovation, Digital Transformation

Projects in Belgium (Région de Bruxelles-Capitale)

Beer Palace - a new cultural, commercial and tourist hub around Belgian beer in the Brussels Stock Exchange building.

Theme: Competitiveness of SMEs

CycloParking Project - Facilitate management of bike parking facilities to encourage smooth travel in the Brussels Region

Theme: Infrastructure, Sustainable Mobility

BARRACKS - Renovating old barracks into very low-energy buildings for “university, shared and collective facilities”

Theme: Energy efficient renovation of public infrastructure, job creation

Scroll to Top