«Η Πολιτική Συνοχής στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, της Γαλλίας και του Βελγίου» είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ενημέρωση Κύπριων, Γάλλων, Βέλγων και κατ’ επέκταση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την Πολιτική Συνοχής, τα ταμεία της, τα αποτελέσματα των επενδυτικών της δράσεων, καθώς και τον αντίκτυπό τους στη ζωή των ανθρώπων

«Η Πολιτική Συνοχής στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, της Γαλλίας και του Βελγίου».

Το έργο

«Η Πολιτική Συνοχής στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, της Γαλλίας και του Βελγίου».

Διάρκεια: 12 μήνες
Περίοδος υλοποίησης: 1 Οκτωβρίου 2023 – 31 Σεπτεμβρίου 2024
Εμπλεκόμενες χώρες/περιοχές: Κύπρος, Γαλλία και Βέλγιο

Στόχοι έργου:

Παίξτε τα εκπαιδευτικά μας παιχνίδια για να μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί στην πράξη η Πολιτική Συνοχής!

EU Cohesion Policy - Froggy Jumps Quiz

Play now

EU & Cohesion Policy Crossword

Play now

Fill in the Blanks on EU and Cohesion Policy

Play now

EU Cohesion Policy Quiz

Play now

Cohesion Policy Specific Objectives – Memory game

Play now

Cohesion Policy Facts and Myths

Play now

Διαβάστε το e-leaflet μας

Κοινοπραξία

Scroll to Top