Η πολιτική συνοχής στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, της Γαλλίας και του Βελγίου!

Οι εταιρίες Aspon Consulting Ltd (CY), ο Άλφα Κύπρου (CY), η Syncnify (FR) και KMOP Policy Center (ΒΕ) ανακοινώνουν την έναρξη του προγράμματος με τίτλο «Cohesion Policy is standing by Cyprus, France and Belgium! – Η πολιτική συνοχής στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, της Γαλλίας και του Βελγίου!”.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μία καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών σε Κύπρο, Γαλλία και Βέλγιο ως προς την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολιτική Συνοχής είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές κοινές πολιτικές της ΕΕ, καθώς αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα επιτεύγματά της αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις της Πολιτικής Συνοχής έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την οικονομική ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών της ΕΕ, την προώθηση της καινοτομίας ή ακόμη και τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Εκατοντάδες χιλιάδες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν υποστηριχθεί από την Πολιτική Συνοχής, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν χάρη στην Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ, εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένο πόσιμο νερό, επωφελήθηκαν από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, έλαβαν στήριξη στην απασχόληση και επωφελήθηκαν από άποψη κοινωνικής ένταξης.

Το πρόγραμμα «Η πολιτική συνοχής στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, της Γαλλίας και του Βελγίου!» έχει ως στόχο να υλοποιήσει μία ολοκληρωμένη εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και στις τρεις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο και σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με την πολιτική συνοχής, τα κονδύλια/εργαλεία της και τη στήριξη που παρέχεται σε όλες τις περιφέρειες/πόλεις/περιοχές της ΕΕ. Μέσω του προγράμματος αυτού, όλοι οι πολίτες θα έχουν επιπλέον την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής και τον αντίκτυπο που τα έργα αυτά έχουν/είχαν στη βελτίωση της της ποιότητας ζωής των ντόπιων κατοίκων. Όλη αυτή η ενημέρωση θα γίνει μέσω των ΜΚΔ του έργου σε Facebook και Ιnstagram καθώς και μέσω ενδιαφέρον δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος αυτού.

Share this article:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Telegram
Scroll to Top